DEUSES DO UCHI-MATA

Os 10 melhores judocas fazendo Uchi Mata: Joshiro Maruyama / Bekir Ozlu / Toru Shishime / Shohei Ono / Khasan Khalmurzaev / Tsukasa Yoshida / Islam Yashuev / Ai Shishime / Sharafuddin Lutfillaev / Kosei Inoue

Postar um comentário

0 Comentários