Mostrando postagens com o rótulo gokyo-grupo1Mostrar tudo
Ouchi-gari
O-goshi
Osoto-gari
Uki-goshi
Sasae-tsuri-komi-ashi
Hiza-guruma
De-ashi-harai