UCHI-MAKIKOMI
USHIRO-GOSHI | UTSURI-GOSHI
Judô nacional em luto
NAGE-NO-KATA
Tributo a Hitoshi Saito | Hitoshi Saito tribute highlights
Shohei Ono | Randori 2020
SHIME-WAZA
UCHI-MAKIKOMI | YOKO-SUTEMI-WAZA
NAGE-NO-KATA | KOSHI-WAZA
NAGE-NO-KATA | TE-WAZA
OS MONSTROS DO 73KG
 Seoi-Nage ou Morote-seoi-nage
ASHI-WAZA | GOKYO